++ 5 Years Dressrosa Garden ++

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่รูปได้เลยค่ะ


++ของที่ชาวไม้หนามต้องมี++

New

ดินเพาะเมล็ดกระบองเพชร และไม้อวบน้ำ สูตร Dressrosa Garden 1 ถุง ขนาด 2 ลิตร (ประมาณ 1.5 กก++) ราคา 80 บาท

THB 80 ฿ 80
New

ดินปลูกกระบองเพชร และไม้อวบน้ำ สูตร Dressrosa Garden 1 ถุง ขนาด 2 ลิตร (ประมาณ 1.5 กก++) ราคา 80 บาท

THB 80 ฿ 80
New

กระถางถ้วย สีดำ 2.5 นิ้ว 1 ชุด มี 10 ใบ เหมาะสำหรับใช้เพาะเมล็ด หรือ ปลูกกระบองเพชรขนาดเล็ก  

THB 30 ฿ 30
New

กระถางถ้วย สีอิฐ 2.5 นิ้ว 1 ชุด มี 10 ใบ เหมาะสำหรับใช้เพาะเมล็ด หรือ ปลูกกระบองเพชรขนาดเล็ก  

THB 30 ฿ 30

สินค้ามาใหม่

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 25 เมล็ด ราคา 60 บาท

THB 60 ฿ 60

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 25 เมล็ด ราคา 50 บาท

THB 50 ฿ 50

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 75 บาท

THB 75 ฿ 75

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 250 เมล็ด ราคา 120 บาท

THB 120 ฿ 120

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 10 เมล็ด ราคา 120 บาท

THB 120 ฿ 120

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 150 บาท

THB 150 ฿ 150

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 180 บาท

THB 180 ฿ 180

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 40 เมล็ด ราคา 80 บาท

THB 80 ฿ 80

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 50 เมล็ด ราคา 80 บาท

THB 80 ฿ 80

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 100 บาท

THB 100 ฿ 100

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 100 บาท

THB 100 ฿ 100

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 100 บาท

THB 100 ฿ 100

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 120 บาท

THB 120 ฿ 120
New

ดินปลูกกระบองเพชร และไม้อวบน้ำ สูตร Dressrosa Garden 1 ถุง ขนาด 5 ลิตร (ประมาณ 5 กก++) ราคา 350 บาท

THB 350 ฿ 350
New

ดินเพาะเมล็ดกระบองเพชร และไม้อวบน้ำ สูตร Dressrosa Garden 1 ถุง ขนาด 5 ลิตร (ประมาณ 5กก++) ราคา 350 บาท

THB 350 ฿ 350
New

1 ซอง มี 20 เมล็ด 180 บาท

THB 180 ฿ 180
New

เมล็ด 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 150 บาท

THB 150 ฿ 150
New

โลโฟเพาะเมล็ด ขนาดประมาณ 3.5-3.8 ซม. รูปในเว็บไซด์เป็นตัวอย่าง เมื่อสั่งซื้อทางสวนจะเป็นคนเลือกต้นให้ค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่รูปภาพ

THB 120 ฿ 120
สินค้าหมด

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 70 บาท

THB 70 ฿ 70

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 25 เมล็ด ราคา 50 บาท

THB 50 ฿ 50

สินค้ารีสต๊อก

1 ซอง มี 20 เมล็ด ราคา 120 บาท

THB 120 ฿ 120
New

1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 150 บาท

THB 150 ฿ 150
New

1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 150 บาท

THB 150 ฿ 150
New

1 ซอง มี 200 เมล็ด ราคา 100 บาท

THB 100 ฿ 100
New

1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 150 บาท

THB 150 ฿ 150
New

เมล็ด 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 150 บาท

THB 150 ฿ 150
New

1 ซอง มี 20 เมล็ด 180 บาท

THB 180 ฿ 180
New

1 ซอง มีจำนวน 10 เมล็ด ราคา 220 บาท ** เพาะแบบเปิด

THB 220 ฿ 220

สินค้าแนะนำ

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 180 บาท

THB 180 ฿ 180

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 100 เมล็ด ราคา 150 บาท

THB 150 ฿ 150

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 50 บาท

THB 50 ฿ 50

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 200 เมล็ด ราคา 150 บาท

THB 150 ฿ 150

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 10 เมล็ด ราคา 125 บาท

THB 125 ฿ 125
New

เมล็ด 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 150 บาท

THB 150 ฿ 150

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 50 บาท

THB 50 ฿ 50

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 10 เมล็ด ราคา 60 บาท

THB 60 ฿ 60
New

1 ซอง มี 20 เมล็ด ราคา 120 บาท

THB 120 ฿ 120

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 25 เมล็ด ราคา 50 บาท

THB 50 ฿ 50
New
Best Seller

1 ซอง จำนวน 200 เมล็ด ราคา 300 บาท

THB 300 ฿ 300

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 50 บาท

THB 50 ฿ 50
สินค้าหมด

เมล็ดกระบองเพชรนำเข้า

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 25 เมล็ด ราคา 50 บาท

THB 50 ฿ 50

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 25 เมล็ด ราคา 60 บาท

THB 60 ฿ 60

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 80 บาท

THB 80 ฿ 80

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 50 บาท

THB 50 ฿ 50

เมล็ดไม้อวบน้ำ

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 50 เมล็ด ราคา 80 บาท

THB 80 ฿ 80

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 100 บาท

THB 100 ฿ 100

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 180 บาท **เมล็ดไม้อวบน้ำเพาะแบบเปิด

THB 180 ฿ 180

เมล็ดนำเข้า 1 ซอง มีจำนวน 20 เมล็ด ราคา 100 บาท

THB 100 ฿ 100

เมล็ดจากสวน

1 ซอง มี 20 เมล็ด ราคา 120 บาท

THB 120 ฿ 120
New

เมล็ด Astrophytum สายดอกสวย 1 ซอง มีจำนวน 35 เมล็ด ราคา 200 บาท

THB 200 ฿ 200
สินค้าหมด
New

1 ซอง มีจำนวน 30 เมล็ด ราคา 240 บาท

THB 240 ฿ 240
สินค้าหมด
New
Best Seller

1 ซอง จำนวน 200 เมล็ด ราคา 300 บาท

THB 300 ฿ 300

หนังสือกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ

วารสารชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ เล่ม3 Ariocarpus

THB 100 ฿ 100

วารสารชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ เล่ม2 Colourful Gymno

THB 100 ฿ 100
New

แด่เธอ ผู้ตกหลุมรักแคคตัส ผู้เขียน: ปวรวรรณ สีนาคล้วน

THB 250 ฿ 250
สินค้าหมด

วารสารชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ เล่ม4 Dorstenia

THB 100 ฿ 100

วารสารชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ เล่ม12 เบาบับ

THB 100 ฿ 100
New

รวมเรื่องราวการพัฒนาสายพันธุ์แคคตัสและไม้อวบน้ำในเมืองไทย รวมพันธุ์แปลกใหม่ ไม่ซ้ำกับเล่มแรกมากกว่า 300 พันธุ์ ผู้เขียน: ภวพล ศุภนันทนานนท์

THB 450 ฿ 450

วารสารชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ เล่ม1 Super Kabuto

THB 100 ฿ 100

วารสารชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ เล่ม2 Colourful Gymno

THB 100 ฿ 100

วารสารชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ เล่ม3 Ariocarpus

THB 100 ฿ 100

วารสารชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ เล่ม4 Dorstenia

THB 100 ฿ 100

วารสารชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ เล่ม5 Harworthia

THB 100 ฿ 100

วารสารชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ เล่ม6 Mammillaria

THB 100 ฿ 100

วารสารชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ เล่ม7 Agave

THB 100 ฿ 100

วารสารชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ เล่ม8 Pachypodium

THB 100 ฿ 100
เมล็ดพันธุ์
บทความ
..coming soon..

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com